תביעות ייצוגיות בהתאם לחוקי הגנת הסביבה

משרד עו"ד אלי שמעוני הגיש, בשיתוף עם משרד עורכי הדין אסף פינק, תביעה ייצוגית כנגד מספר חברות במשק, בגין הפרת חוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011 (להלן: "חוק האריזות").

בתביעה שהוגשה, נטען כי יבואני ויצרנים שונים, אינם מקיימים את החוק, אשר מטרתו לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות. 

תביעה ייצוגית נגד סלקום/פלאפון/אורנג'

תביעה ייצוגית נגד סלקום/פלאפון/אורנג' יש להגיש תוך סיוע משפטי מקצועי הניתן על ידי עורך דין העוסק דרך קבע בתחום התובענות הייצוגיות. כמו כן, על התובע להראות כי אנשים נוספים נפגעו וכי התביעה הייצוגית מהותית לכלל הנפגעים, אחרת אין מדובר בתביעה ייצוגית אלא בתביעה אישית. כך לדוגמה בת"צ 7794-02-09 הגישה התובעת גלי רבינוביץ' תביעה ייצוגית נגד פלאפון בגובה 80 מיליון ₪ (מספר חברי הקבוצה כ- 4 מיליון לקוחות החברה) בנושא מחיקת הודעות שמורות מהתא הקולי לאחר שבוע, מבלי ליידע את הלקוחות.

תביעה ייצוגית נגד הוט

בשנים האחרונות גברו התלונות נגד חברת הוט והוגשו נגדה תביעות ייצוגיות רבות במגוון נושאים, לרבות זמני המענה של שירות הלקוחות, הטעיית לקוחות ועוד. אדם או מספר אנשים הנפגעים ממעשה צרכני של חברת הוט יכולים להגיש תביעה ייצוגית נגדה, כל עוד עילת התביעה משותפת לציבור לקוחות רחב של החברה. כדי להגיש תביעה ייצוגית יש לפנות לעורך דין מנוסה בתחום שעוסק דרך קבע בהגשת תביעות ייצוגיות.

תביעות ייצוגיות נגד בנקים

חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, מונה כאחת מעילות התביעה המאושרות לתביעה ייצוגית, תביעה נגד תאגיד בנקאי בקשר לעניין בינו לבין לקוח. במילים אחרות בכל מקרה שבנק פעל שלא כדין מול קבוצה של לקוחות ניתן להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד הבנק. בכל הקשור להתנהלות מול בנקים, פעמים רבות תובענות ייצוגיות הן הדרך המתאימה ביותר לניהול ההליכים המשפטיים. 

הגשת תובענה ייצוגית

להגשת תובענה ייצוגית שני שלבים – תחילה מוגשת בקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית ורק אם אושרה הבקשה עוברים לשלב השני שהוא ניהול התביעה עצמה. מעניין לציין כי פעמים רבות לאחר אישור הבקשה הצדדים מחליטים להתפשר והשלב של ניהול התביעה לא מתקיים. את הבקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית, יש להגיש יחד עם כתב התביעה המלא, תצהירים ומסמכים נדרשים נוספים. בעת בחינת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מתנהל הליך משפטי לכל דבר ועניין, מובאות ראיות, שומעים עדים וכיוצא בזה. ההליך של הגשת תובענה ייצוגית הוא מורכב יותר מהגשת תביעה רגילה ומומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא בתחום על מנת לעמוד בכל דרישות החוק.

תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית, המוכרת בציבור כתביעה ייצוגית, כשמה כן היא – תביעה אזרחית של אדם בעל עילה תביעה פרטית, המשותפת הלכה למעשה לעוד קבוצה של בני אדם, כנגד חברה או גוף שגרם לו נזק או הפסד, שאינו מצדיק הליך משפטי ובעצם אותו  אדם יחיד תובע את נזקו בשם קבוצה גדולה יותר, ציבור, שנפגע באורח דומה. התובע נקרא "התובע המייצג" ולמעשה ייצוגה של הקבוצה נעשה ללא צורך בקבלת הסמכה או ייפוי כוח מיתר התובעים הפוטנציאליים ("הקבוצה התובעת"). 

רשלנות עוסק או ספק שירות (Negligence)

עסקים רבים חבים את הצלחתם למוניטין. שמם הטוב של העסקים האלו מבטא תופעה של אמון קולקטיבי של קונים, צרכנים, משתמשים, ממליצים או לקוחות. הדין הישראלי בתחום התובענות הייצוגיות מאפשר לצרכנים לבטא גם אי-אמון קולקטיבי בעוסקים שהכזיבו אותם או בספקי שירות שפגעו בהם. ES - אלי שמעוני משרד עורכי דין, יסייע לכם להגיש בקשות לאישור תובענות כייצוגיות, כנגד עוסקים, בהתאם לדיני הגנת הצרכן. מניפת העילות האפשריות בהקשרים הללו היא רחבה ביותר. לדוגמה, איכות מוצרים ושירותים שסופקו לכם, סופקו באופן חלקי, או לא סופקו כלל.

גביית יתר על ידי רשות (Authority Overcharges)

החוק מאפשר לתובע ייצוגי להגיש תביעה גם נגד רשות מדינתית, מקומית או תאגיד שהוקם על פי דין (כגון רשות או חברה ממשלתית). התובע יכול לדרוש השבה של סכומים שהרשות גבתה שלא כדין. זה יכול להיות מס, אגרה, קנסות, היטלים או כל תשלום חובה אחר, שנגבה מהתובע ומהציבור שהינו מייצג. גביה שלא כדין יכולה להיות גם של סכום זעום של שקלים בודדים. אולם כאשר היא חלה על כלל תושבי הרשות, התביעה של קבוצת הנפגעים הפוטנציאלית יכולה להגיע להיקף של מיליוני שקלים.

Pages

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.