תביעה נגד הראל

חברת הביטוח הראל נוסדה בשנת 1975 על ידי משפחת המבורגר ובשנת 2007 שונה השם להראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. כיום, קבוצת הראל ביטוחים ופיננסים נחשבת לאחת החברות הגדולות והמובילות בארץ והיא פעילה במגוון רחב של תחומי ביטוח, לרבות ביטוח כללי (ביטוחי רכב, דירות, משכנתאות וחבויות), ביטוחי בריאות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוחי רכוש וחיים.

תביעה נגד הפניקס

הפניקס מציעה שלל ביטוחים לתחומי החיים השונים. את הביטוחים ניתן לרכוש ישירות בחברה,  דרך סוכני הביטוח המייצגים אותה או באמצעות סוכנויות ביטוח המוכרות גם ביטוחים של הפניקס. בקרות מקרה ביטוחי יכול המבוטח לתבוע את החברה ועליו לדרוש בכתב את זכויותיו בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח שרכש או לפי הוראות הדין.

תביעה נגד איילון

חברת הביטוח איילון מתחייבת לפעול לבירור וליישוב בקשות לתשלומי ביטוח בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2011-09-05 ולפנים משורת הדין. עם זאת, ישנם מקרים בהם מבוטח מופתע לגלות כי תביעתו נדחתה על ידי חברת הביטוח איילון או נאלץ להיאבק בחברה על מנת לממש את מלוא זכויותיו. כדי להתמודד עם חברת הביטוח ולהגיש תביעה נגד איילון חשוב לפנות לעורך דין המנוסה בתחום זה.

התנגדות לצוואה

הזכות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה מוקנית לכל אדם ואדם, כאשר את ההתנגדות עליו להגיש לרשם לענייני ירושה לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר יום פרסום הגשת הבקשה לצו קיומה של הצוואה בעיתונות וברשומות.

הקמת חברה

על פי החוק בישראל, רשאי כל אדם להקים חברה חדשה, כל עוד מטרות החברה אינן נוגדות את החוק ואינן בלתי מוסריות או נוגדות את תקנות הציבור. משנת 1929 ועד לשנת 1999 הונהגה בארץ פקודת החברות שמקורה בחוק האנגלי אך משנת 1999 מבוססת הפעילות העסקית והמשפטית של חברות בישראל על פי חוק החברות החדש, התשנ"ט-1999. על פי החוק, חברה הינה אישיות משפטית נפרדת, ותכליתה לפעול לפי שיקולים עסקיים טהורים במטרה להרוויח. כדי להקים חברה חדשה בארץ יש לבצע רישום אצל רשם החברות ועם רישומה החוקי של החברה הדין מקנה לה קיום עצמאי הכולל חובות וזכויות.

חוזה בעל פה

בהתאם לסעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, ניתן לכרות חוזה בעל פה ולא רק בכתב. במקרה ואין חוזה כתוב בין הצדדים יטיל בית המשפט את נטל ההוכחה לקיומו של החוזה על הצד המעוניין באכיפת החוזה. בית המשפט יבחן את קיומו של החוזה על בסיס ראיות כמו חילופי התכתבויות בין הצדדים, עדויות של עדים מהימנים ועל פי השכל הישר. 

תביעות נגד בנקים

לרוב, נהוג לחשוב כי רק הבנקים תובעים את לקוחותיהם בגין חובות, צ'קים ללא כיסוי וכדומה. לכן, כדאי לדעת כי גם לקוחות הבנק זכאים לתבוע אותו מאחר ובנקים הינם גופים מסחריים ציבוריים הנושאים באחריות ובחובת אמון כלפי הלקוחות שלהם. ניתן לתבוע את הבנק כאשר יש עילת תביעה אמתית עם סיכויי הצלחה גבוהים, ובעת הגשת תביעה נגד בנק מסוים יבדוק בית המשפט את אחריות וחובת הבנק כלפי הלקוח בהתאם לכללי המשפט הציבורי. 
 

זכרון דברים למכירת דירה

זכרון דברים למכירת דירה הינו מסמך משפטי מחייב ויש לתת על כך דגש כיוון שרבים נוהגים לחשוב כי אין למסמך תוקף משפטי. זכרון דברים נחשב לדרך מקובלת לקביעת וסגירת התנאים לעסקת מכר הדירה אך חשוב לדעת כי אין זה שלב הכרחי בתהליך קניית או מכירת דירה. עם זאת, רבים ממוכרי הדירות מעדיפים להחתים את הקונים על מסמך זכרון דברים (הסכם מכר דירה) לפני השלמת העסקה לכן חשוב לבצע זאת רק באמצעות עורך דין מנוסה. 

הסכם שיתוף במקרקעין

הסכם שיתוף במקרקעין מגדיר בעצם מהו החלק המסוים בקרקע של כל אחד מהבעלים ומהן הזכויות והחובות שלו בנוגע לשטח וכלפי שאר הבעלים. כך למשל, ניתן לקבוע האם מותר לשותף להשכיר את חלקו בקרקע, לבנות עליה ואף למכור אותה. עוד ניתן לקבוע בהסכם כיצד ינוהל הנכס ומה יהיה השימוש של המקרקעין. חשוב להבין שהסכם השיתוף מאפשר לא רק רישום בטאבו של בעלות על חלק מסוים במקרקעין, אלא קובע זכויות החזקה ושימוש לכל אחד מהשותפים בחלק מסוים בנכס.

מיזוג חברות

מיזוג חברות הוא פעולה עסקית במהלכו חברת אחת (החברה הקולטת) רוכשת את הנכסים וההתחייבות של חברה אחרת (חברת היעד) באופן שבו לאחר הרכישה חברת היעד מפסיקה לפעול ולהוות אישיות משפטית נפרדת ושתי החברות הופכות לחברה אחת. 

Pages

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.