ייצוג בבית משפט

ייצוג בבית משפט (ליטיגציה) הוא תחום בפני עצמו, את הילת המוניטין שאופפת אותו הוא מקבל בזכות ולא בחסד, כמרכז ההוויה של מקצוע עריכת הדין. בתוך אינסוף ההליכים המשפטיים עליהם אמון עורך הדין, הייצוג בבית המשפט הוא מובחן ולא כל עורכי הדין עוסקים בתחום ובצדק. להיות ליטיגטור טוב מצריך מכלול של יכולות ו/או תכונות שהן הרבה מעבר לידיעת המקצוע וכמובן כפוף לשיקולים אישיים של עורך הדין עצמו. לוח הזמנים של עורך דין העוסק בליטיגציה כפוף ללוחות הזמנים שמכתיבים בתי המשפט והדבר מצריך גמישות רבה בהרכבת סדר היום ובפעילות משרד עורכי הדין עצמו וכן נכונות לשעות עבודה מרובות וארוכות. 

תביעה נגד בנק לאומי

התנהלות מול מערכת בנקאית אינה פשוטה כלל ודורשת ניסיון רב, במידה רבה יש בה אלמנטים כמעט קפקאיים של האדם מול מערכת משומנת היטב. התדמית של מערכת המסתייעת בסוללת עורכי דין, בנוסף למחלקות המשפטיות הפנימיות של הבנק, אינה רחוקה מהמציאות ולכן בהתמודדות מול מערכת בנקאית החשיבות של ליווי וייעוץ משפטי היא רבה ועוד יותר במקרים של תביעה משפטית. למרות הקושי האינהרנטי שלרוב נדמה שעלול להרפות ידיים, המצב בפועל הוא שאם אכן יש עילה מוצדקת הסיכויים בהתמודדות מול הבנק הם גבוהים. כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום שמכיר את המערכת על מנת שהוא יוכל לפרוס בפניכם את כל האפשרויות המשפטיות הקיימות בעניינכם, יבחן האם קיימת עילה משפטית, יעריך את הסיכויים, יסביר את הסיכונים ויוכל להעניק שירות מקצועי שיסייע לכם למקסם את סיכוייכם.

לשון הרע בעבודה

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 הקנה לרואה עצמו נפגע מפרסום של לשון הרע את הזכות לתבוע פיצוי כספי גבוה בגין פרסום זה, אף ללא צורך בהוכחת כל נזק, ובכך סלל את הדרך לתביעות רבות בגין פרסום לשון הרע. מקורו של חלק לא מבוטל מתביעות אלו, בלשון הרע שפרסומה נעשה בהקשר ישיר או עקיף למקום עבודתם של הצדדים לתביעות ובשל כך אף ראה לנכון המחוקק להעניק לבתי הדין לעבודה את הסמכות לדון בתביעות לשון הרע מסוג זה. זאת, מטעמי יעילות ומתוך הבנה, כי ליחסים בין עובד ומעבידו יש היבטים ייחודיים הדורשים מומחיות והתמקצעות.

הוצאת דיבה

הוצאת דיבה היא בעצם פגיעה בשמו הטוב של אדם. הזכות לשם טוב היא אחת מזכויות האדם אשר מעוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בכדי להגן על שמו הטוב של האדם מפני הוצאת דיבה נחקק חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, הקובע כי הוצאת דיבה הינה עוולה נזיקית – כלומר אדם הנפגע מהוצאת דיבה יכול לתבוע פיצויים מהאדם שפגע בשמו הטוב. עוד קובע החוק כי כאשר הוצאת הדיבה נעשתה בכוונה לפגוע והגיעה לאוזניהם של לפחות שני אנשים חוץ מהאדם הנפגע, היא מהווה עבירה שעונשה עד שנה מאסר. במידה ואדם חש כי שמו הטוב נפגע והוא מעוניין לתבוע פיצויים, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בכדי לבחון האם אכן מדובר במקרה של לשון הרע לפי הגדרת החוק ומהם סיכויי ההצלחה של התביעה לאור ההגנות השונות הקבועות בחוק. 
 

הסכם השקעה

הסכם השקעה בחברה הינו הסכם בין המשקיעים לבין בעלי המניות ו/או החברה, במסגרתו החברה מגייסת הון מן המשקיעים בתמורה להקצאת חלק ממניותיה למשקיעים.
גיוס ההון יכול לשמש לצורך מימון שלבי ההקמה והפיתוח של הפעילות העסקית של מיזמים חדשים, כפי שנהוג בחברות סטארט-אפ, או לנבוע כתוצאה מקשיי נזילות של חברות ותיקות, רצון להרחיב את סוג פעילותן העסקית, רצון לקדם פעילות ספציפית של חברה, פתיחת שווקים חדשים לחברה, וכיו"ב.

שותפות עסקית

רישום השותפות מתבצע באמצעות שיגור בקשה לרישום שותפות לרשם השותפויות, אשר חתומה על ידי כל השותפים, ואשר כוללת את הפרטים הבאים: שם השותפות; מהות העסק,  מקומו הראשי של העסק, פרטי השותפים, שמות השותפים שמורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, אלא אם כן כולם מורשים לכך, ותקופת קיומה של השותפות (ככל שנקבעה כזו). במקרה של רישום שותפות מוגבלת, יש לצרף בנוסף גם הסכם/תקנון שותפות. כמו כן, כרוך רישום השותפות בתשלום אגרות. 

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים הינו אחת הדרכים לחלק עיזבון בין יורשים בצורה שונה מהקבוע בצוואה, או מהקבוע בחוק במידה ולא קיימת צוואה. הסכם בין יורשים נערך בין היורשים לבין עצמם, כולם או חלקם, ואינו יכול להתייחס למי שאינו יורש. כלומר אם קיימת צוואה רק היורשים המוזכרים בצוואה יכולים להיות צדדים להסכם, ואם לא קיימת צוואה רק היורשים החוקיים יכולים להיות צדדים להסכם. בהסכם מסוג זה קובעים בעצם היורשים כיצד הם מעוניינים לחלק ביניהם את העיזבון.

ליקויי בנייה

כאשר רוכשים דירה מקבלן הדירה חייבת לעמוד בשלושה סטנדרטים: תקנות התכנון והבנייה; תקני בנייה רשמיים; מפרט הדירה. במילים אחרות הקבלן מתחייב בפני הרוכש שהדירה הנמכרת עומדת בכל התנאים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה בתקני הבנייה הרשמיים ובמפרט הדירה. כאשר ישנה אי התאמה בין הדירה בפועל לתנאים כאמור, מדובר במצב של ליקוי בנייה. לליקויי בניה השלכות רבות. הם יכולים להוביל לליקויי בטיחות בדירה, לאי יכולת להשתמש בדירה, לירידה בערך הדירה ואף לעוגמת נפש של הרוכש. כאשר רכשנו דירה ואנחנו נתקלים בליקויי בנייה מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בליקויי בנייה על מנת שיסייע לנו למצות את זכויותינו באשר לתיקון הליקוי ובאשר לקבלת פיצוי.
 

ביטול צו ירושה

בכדי לחלק עיזבון של אדם שנפטר מבלי להותיר אחריו צוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושות בבקשה לקבלת צו ירושה המצהיר מיהם יורשיו החוקיים של המנוח. חוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע כי גם לאחר מתן הצו, ניתן לפנות למי שהוציא את הצו (הרשם לענייני ירושות, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני) בבקשה לבטל או לתקן את צו הירושה. החוק קובע כי כל מי שמעוניין בכך יכול לפנות בבקשה לביטול צו ירושה ואין זה מחייב שהוא יהיה אחד מהיורשים.

הגנות לשון הרע

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 עוסק באיזון שבין שתי זכויות יסוד, אשר עלולות לעיתים להתנגש זו בזו: זכות האדם לשמירת כבודו ושמו הטוב מול הזכות לחופש הביטוי. החוק מגדיר 3 הגנות עיקריות אשר יפטרו את המפרסם מלשאת באחריות לפרסום שמהווה לשון הרע, וזאת מאחר שהמחוקק מעדיף את האינטרס הציבורי הגלום בפרסומו. 

Pages

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.