רישום צו ירושה בטאבו

רישום צו ירושה בטאבו נועד להסדיר את נושא הזכויות בנכס בין יורשיו של המנוח. פעולה זו אמנם כרוכה בביורוקרטיה ובמילוי טפסים רבים אך היא מסדירה את נושא הזכויות בנכס שהותיר אחריו המנוח, ומונעת בעיות עתידיות בין היורשים ובעיות נוספות הכרוכות בנכס עצמו. כדי לרשום את הנכס בטאבו יש להוציא צו ירושה או צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה ורק לאחר מכן ניתן להגיש את הבקשה לרשם המקרקעין.

עורכי דין ירושות וצוואות

ירושה היא העברת הרכוש שהמנוח השאיר אחריו ליורשיו על פי דין. בהעדר צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין ובמידה וקיימת צוואה היא נקראת ירושה על פי צוואה. על מנת לחלק את עזבונו של המנוח בדרך של ירושה על פי דין או ירושה על פי צוואה יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים. במקרה וקיימת צוואה יש להגיש בקשה של צו קיום צוואה, אחרת יש להגיש בקשה לצו ירושה. חשוב לציין כי ישנן סוגיות רבות ורגישות במיוחד בנושאי ירושה וצוואה לכן חשוב לפנות לייעוץ משפטי, במיוחד כאשר מעוניינים לערוך צוואה במטרה להשפיע על תהליך חלוקת הרכוש בחייו של המוריש או לאחר פטירתו, או כאשר מעוניינים להתנגד למתן צו ירושה או מתן צו קיום צוואה.

עוולות מסחריות

חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, עוסק בהתנהגות לא מקובלת בשוק המסחרי. החוק בעצם מגדיר חמש פעולות שנחשבות לפעולות לא הוגנות מבחינה מסחרית ושאם הן בוצעו ניתן לתבוע לפיצויים את המבצע. העוולות הקבועות בחוק הן: גניבת עין; תיאור כוזב; התערבות לא הוגנת; גניבת סוד מסחרי. עוולה מסחרית יכולה להתבצע בין שני בעלי עסקים מתחרים או בין מעביד ועובד. אם אתה חושב שנפגעת מביצוע של עוולה מסחרית, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום כדי לבחון את האפשרות שלך לתבוע ולקבל פיצויים, ובמקרים מסויימים אף לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו שימנע את המשך הפגיעה בעסק.
 

הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק

בשנים האחרונות השימוש בפייסבוק נעשה נפוץ ביותר ולמעשה כמעט כל אדם וכל בית עסק מנהל עמוד אישי או עסקי בפייסבוק, אשר באמצעותו ודרכו הוא מתקשר עם משפחתו, חבריו, עמיתיו ולקוחותיו. עם זאת, חשוב מאוד להבין, כי אין בעובדה שמדובר באמצעי תקשורת קליל ובלתי פורמלי לכאורה, אשר במידה מסוימת מהווה תחליף לשליחת מסרון או לשיחת טלפון, כדי לפגוע בזכויותיהם של אנשים, רשויות וגופים עסקיים ואחרים, כגון הזכות לפרטיות וזכויות יוצרים למיניהן, אשר עודן שרירות וקיימות גם בפייסבוק.   

הפרה יסודית של הסכם

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970, קובע כי אם חוזה הופר הפרה יסודית זכאי הצד הנפגע לבטל את החוזה באופן מיידי ואינו חייב לאפשר למפר הזדמנות לתקן את ההפרה. החוק גם מגדיר מהי הפרה יסודית. הפרה יסודית היא אחת משתיים: הפרה שהוסכם בחוזה שתחשב להפרה יסודית או הפרה שאדם סביר לא היה חותם על החוזה לו היה צופה מראש את ההפרה ואת תוצאותיה. כלומר, כאשר ההפרה נוגעת ללב ליבו של החיוב החוזי בין הצדדים ובעצם מעקרת את החוזה מתוכן או מסכלת את מטרתו עד כדי כך שלו ידע הנפגע על ההפרה מראש לא היה חותם על החוזה, או אז היא תהווה הפרה יסודית של החוזה.
 

בקשה לביטול פסק דין

לאחר מתן פסק דין על ידי בית המשפט ומשעובר המועד להגשת ערעור הופכת החלטת בית המשפט למחייבת ולסופית. עם זאת, ניתנת לבית המשפט סמכות להחליט על ביטול פסק דין שניתן על ידו משתי עילות מרכזיות- ביטול מחובת הצדק או ביטול לפי שיקול דעתו של בית המשפט. על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע כי על הנתבע להגיש כתב הגנה או להגיש בקשת רשות להתגונן בתביעה בסדר דין מקוצר תוך 30 יום מרגע שנמסר לו כתב התביעה. התקנות קובעות כי ניתן להגיש את הבקשה תוך 45 יום בתביעה בסדר דין מהיר ותוך 15 יום בתביעה קטנה. במידה והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון יתכן ובית המשפט יחליט על פסק דין שניתן במעמד צד אחד. 
 

תביעה נגד קבלן שיפוצים

מאחר ושוק קבלני השיפוצים פרוץ, וישנם קבלני שיפוצים חסרי מיומנות מקצועית שעובדים במקרים רבים ללא פיקוח, וללא הכרת הסטנדרטים הנדרשים לבנייה תקינה, לא אחת מתגלגלים לפתחם של בתי המשפט סיפורים מסמרי שיער על קבלני שיפוצים שלא עמדו בהתחייבויות עליהם חתמו בהסכם העבודה. בתי המשפט עמוסים בתביעות נגד קבלני שיפוצים שביצעו את עבודתם ברשלנות, וכן במקרים של סכסוכים כספיים ותביעות הדדיות מצד הקבלן והלקוח שהזמין את עבודתו. אם לא די בכך, לא פעם אנו שומעים גם על תביעות קבלני שיפוצים בגין ליקויי בנייה המתגלים במהלך העבודה או לאחריה, ותביעות בגין קבלני שיפוצים שהתחייבו לתקן את ליקויי הבנייה אך מתעלמים מהפניות אליהם.  
 

הגשת תביעה בבית משפט השלום

בית משפט השלום הוא הערכאה הראשונה בעניינים פליליים ואזרחיים והוא שואב את סמכותו מתוקף חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. 
בעניינים אזרחיים בסמכותו לעסוק בתביעות שערכן מופחת מ – 2.5 מיליון שקלים, למעט תביעות הנוגעות לבעלות במקרקעין. סכום זה ניתן להגדיל בצו של שר המשפטים או בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ובאישור של ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת. 
בתחום הפלילים, בית משפט השלום דן בעבירות שעונשן לא עולה על 7 שנות מאסר, למעט מקרים מיוחדים לפי החלטת פרקליט המחוז. בעבירות אשר העונש עליהן עולה על מספר שנים זה אך אושרו ע"י פרקליט מחוז לערכאת השלום, בית המשפט אינו יכול לפסוק יותר מ- 7 שנות מאסר על כל עבירה.

אכיפת חוזה

כאשר מופר חוזה יכול הצד הנפגע, שהפרו כלפיו את החוזה, לתבוע מספר סעדים. אחד הסעדים, ובעצם הסעד המרכזי והמועדף בשיטת המשפט בישראל הוא אכיפת החוזה. הבחירה בסעד של אכיפת חוזה משמעותה פנייה לבית המשפט שיורה לצד שהפר את החוזה לקיים אותו. קיום החוזה יכול להיות חיוב תשלום של חוב כספי, חיוב הצד המפר לעשות פעולות מסוימות או להימנע מפעולות מסוימות, הכל בהתאם להוראות החוזה. כאשר נתקלים במצב בו חוזה לו אנחנו צד מופר, מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בדיני חוזים, שייבחן את תנאי החוזה ויוכל לייעץ האם לדרוש את אכיפת החוזה.
 

תביעה נגד בנק הפועלים

בנק הפועלים הוא מהבנקים הגדולים והחזקים בישראל ובשל כוחו הרב, השפעתו חולשת על כל תחום וכמעט על כל אדם. בד בבד עם כוחו הרב של הבנק, מוטלות עליו, לצורך האיזון, מגבלות רבות וכן אחריות רבה לפעול בתום לב ולא לנצל את כוחו לצורך פגיעה בלקוחותיו ובצרכני השירותים שהוא מספק.
 

Pages

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.