עורך דין נזיקין

חלק נכבד מאוד מהתביעות האזרחיות המתנהלות כיום בבתי המשפט הן תביעות נזיקיות, שעיקרן דרישה לקבלת פיצוי כספי (ולעתים גם סעדים נוספים, כגון צו מניעה או צו עשה) בגין נזק, פיזי או אחר, שנגרם לתובע או לרכושו על ידי הנתבע או שהנתבע אחראי לפצות בגינו, כדוגמת חברת ביטוח. 

 

תביעות ליקויי בנייה

כניסה לדירה חדשה שנרכשה מקבלן וזה עתה הסתיימה בנייתה הינה מרגשת וכמובן מלווה בשמחה רבה. עם זאת, גם דירה חדשה לגמרי אינה חפה מבעיות ולעתים מתגלות בה ליקויים אשר פוגמים בהנאה או אפילו מסבים עוגמת נפש ורבה ובמקרים מסוימים אף הופכים את המגורים בדירה לבלתי נסבלים או אף בלתי אפשריים כלל. עם זאת, אין מדובר בסוף פסוק ואין כל מקום להשלים עם ליקויי בנייה ומיד עם גילוי הליקויים מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום על מנת לקבל הדרכה וייעוץ באשר לזכויות ואפשרויות הפעולה.

רישום מאגר מידע

סוגיית מאגרי המידע הממוחשבים משתייכת לנושא הרחב יותר של "הגנת הפרטיות", מן הטעם הפשוט שמאגרי המידע מכילים מידע אישי, בהתאם לכך מוסדרת במסגרת פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

סוד מסחרי

חשוב להבין כי "סוד מסחרי" איננו בגדר "מילת קסם". מי שטוען לקיומו של סוד מסחרי, איננו יכול להסתפק בתיאור כללי או בטענה כללית על קיומו של סוד כזה, ועליו להוכיח כי אכן המדובר בסוד על פי החוק, וכן לתאר ולפרט את תוכנו. כך נקבע במסגרת ע"ע 164/99 פרומר נ' רדגארד בע"מ, הידוע גם בכינויו "הלכת צ'ק פוינט". ואכן, על מנת שמידע מסויים יוכר כ-"סוד מסחרי", עליו לעמוד ברשימה של תנאים מצטברים, וזאת במסגרת שלושת הדרישות העיקריות.

תביעות צד ג'

תביעת צד ג' היא בעצם מצב בו אדם שהוגשה נגדו תביעה מעוניין לצרף כצד לתביעה גורם נוסף (אדם או חברה). תביעת צד' ג' מתבצעת לרוב באחת משתי סיטואציות נפוצות:

1.    יש גורם נוסף, חוץ מהנתבע, אשר לטענת הנתבע נושא גם הוא באחריות בכל הקשור לעילת התביעה.
2.    אם הנתבע ימצא חייב תהיה לו, לטענתו, זכות לשיפוי או השתתפות מגורם נוסף.

תביעה נגד קבלן

תביעה נגד קבלן ממנו נרכשה דירה חדשה או שביצע עבודות שיפוץ בדירה קיימת, מוגשת לרוב בגין שתי עילות מרכזיות: ליקויי בניה ואיחור במסירה. תביעה נגד קבלן היא תביעה לקבלת פיצויים על הנזק שנגרם מליקויי הבנייה בנכס או האיחור במסירה, עוגמת הנפש, ירידת ערך הכנס ועלות תיקון הליקויים. במקרים מסוימים, בתביעות בנוגע לליקויי בנייה, ניתן גם לבקש צו שיורה לקבלן על תיקון הליקויים בעצמו. בכל מקרה בו נתקלים בליקויי בנייה או בהפרות חוזה אחרות של קבלן, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום, בכדי לבחון מהן דרכי הפעולה שימצו בצורה הטובה ביותר את זכויותיכם. חשוב לדעת כי תביעה בגין ליקויי בנייה היא פעמים רבות תביעה מורכבת ,המחייבת חוות דעת של אנשי מקצוע שונים (אדריכלים, מהנדסים ועוד). על כן ישנה חשיבות מיוחדת לייצוג משפטי של עורך דין בעל ניסיון בתביעות מסוג זה, המכיר את המונחים והדרישות המקצועיות בתחום הבנייה.

הגנת הפרטיות

עם התפתחות הטכנולוגיה ובמיוחד האינטרנט והטכנולוגיות לאיסוף מידע, הפכה הגנת הפרטיות לחשובה מעין כמוה וחיונית לשמירת זכותו של כל אדם לפרטיות. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, נועד להסדיר את הסוגיות הנוגעות לזכות לפרטיות בישראל ובסעיף 1 לחוק נקבע העקרון המנחה כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו". פרק א' לחוק מגדיר במדויק מהי פגיעה בפרטיות אך עם השנים נדרש המחוקק להרחיב את החוק ולעדכן אותו ובשנת 1996 התווסף לחוק פרק ב' שעוסק בתחום מאגרי המידע ודיוור ישיר. יודגש כי נושא הפרטיות של אדם בישראל מעוגן בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. על פי החוק, העונש המקסימלי על פגיעה בפרטיות אשר נעשתה במזיד הינו חמש שנות מאסר, וכן נקבע בחוק כי פגיעה בפרטיות הינה עוולה אזרחית  המאפשרת לתבוע פיצוי בנזיקין.

עילות לביטול חוזה

העיקרון המנחה בדיני חוזים במערכת המשפט הישראלית הינו כי "חוזים יש לקיים". עיקרון זה עוסק בחשיבות כיבוד החוזים ואכיפתם, באופן לפיו ההמנעות מכיבוד החוזה באמצעות ביטולו הינה החריג ולא הכלל. כך קובע גם בית המשפט העליון: חוזה יש לקיים, ולא רק לשלם פיצוי בגין הפרתו, כי בכך מעודדים בני אדם לקיים הבטחותיהם. קיום הבטחות עומד ביסוד חיינו, כחברה וכעם (ד"נ 20/82 אדרס נ' הרלו אנד ג'ונס). 
 

תביעה לפירוק שיתוף

התופעה של שיתוף בעלים בנכס כלשהו, בין אם המדובר בנכס מטלטלין ובין אם המדובר בנכס מקרקעין, הינה תופעה שכיחה למדי. מטבע הדברים, עלולים להתגלע מדי פעם מחלוקות וסכסוכים חמורים בין הבעלים המשותפים, באופן בו לא ניתן עוד לגשר בין הצדדים ולאפשר את המשך השיתוף בנכס. במקרה כזה נשאלת השאלה כיצד ניתן להביא לפירוק השיתוף בנכס באופן חוקי ויעיל. 
 

פגיעה בפרטיות

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מסדיר את הזכות לפרטיות בישראל. גם סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי ערך הפרטיות הינו כערך חוקתי יסודי ובכך למעשה הוא מקנה לחוק הגנת הפרטיות מעמד חוקתי. עם זאת, יודגש כי הזכות לפרטיות אינה מוחלטת כיוון שהיא יכולה להצטמצם מול זכויות אחרות בחוק כמו זכות הציבור לדעת או חוק סדר דין פלילי המתיר לאנשי משטרה לבצע חיפוש גופני או חיפוש בביתו של חשוד בביצוע עבירה פלילית כדי לשמור על בטחון הציבור. 

Pages

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.