עורך דין ירושות

עורך דין ירושות הוא עורך דין העוסק בכל מה שקשור לירושה שהותיר אחריו אדם שנפטר, תחום זה הוא רחב הרבה יותר מצוואות בלבד ולא רק מפני שלא תמיד קיימת צוואה. הקושי העיקרי המתעורר בתחום זה הוא שהעד העיקרי, זאת אומרת המצווה, כבר אינו בחיים ולמעשה יש כאן עילה לפרשנות ופעמים רבות היא מובאת לפתחו של בית המשפט. ירושה על פי חוק הירושה התשכ"ה-1965, מוגדרת כהעברת רכושו, כל נכסיו, של הנפטר ליורשיו. הירושה יכולה להיעשות או על פי דין או על פי צוואה. אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, יקבעו יורשיו על פי חוק הירושה. תחום דיני הירושה בישראל נמצא בתחום האזרחי, אם כי ישנה אפשרות לדון בנושא גם בבית דין רבני. נושא הירושה אמנם מוסדר בחוק, אך עם זאת הוא מכיל נושאים רבים ודרושה בקיאות רבה בחוק כדי להתמצא בנושא על כל נדבכיו. 

עורך דין חוזים

דיני חוזים הוא אחד מהתחומים הבסיסיים בפרקטיקה משפטית והוא מקיף כמעט את כל תחומי החיים. רכישת ושכירת דירה, רכישת שירותים שונים, חוזי עבודה, הסכמי ממון, הסכמי גירושין חוזים עסקיים ועוד. פעמים רבות נדמה כי בעת ניסוח וחתימה על חוזים, בעיקר חוזים שכיחים דוגמת חוזה עבודה או חוזה שכירות, אין צורך להיוועץ בעורך דין וניתן להסתדר לבד. בפועל פעמים רבות אנשים חותמים על חוזים כאשר הם אינם מבינים לעומק את כלל התחייבויות שהם לקחו על עצמם ואת ההשלכות האפשריות של חתימתם על החוזה.

ירושה ללא צוואה

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע כי בארץ קיימות שתי דרכים בלבד להנחלת ירושה: על פי צוואה או על פי הדין. 
כלומר, כאשר אדם כלשהו נפטר, יש לבדוק תחילה האם הוא הותיר אחריו צוואה. במידה והתשובה לכך חיובית, והצוואה נמצאה כשרה כדין – יש לחלק את הירושה בהתאם להוראות הצוואה. אולם, במידה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה, או במידה והוא הותיר צוואה אך היא לא נמצאה כשרה כדין – יש לפעול בהתאם להוראות הדין, וליתר דיוק, בהתאם להוראות פרק ב' של חוק הירושה. 

רישום חברה חדשה

היתרון המרכזי לניהול עסק באמצעות חברה, הינו עקרון "האישיות המשפטית הנפרדת", אשר יוצר הפרדה משפטית בין החברה לבעלי מניותיה, ובכך, בין היתר, מעניק הגנה לבעלי המניות מפני כל הקשור להתחייבויותיה וחובותיה של החברה כשלעצמה (בכפוף לתנאי החוק). אולם, על מנת שבעלי המניות בחברה אכן יוכלו להנות מהגנה זו, וכן מיתר היתרונות הנובעים מהקמת החברה, אין די בייסוד החברה בלבד, אלא יש צורך לרשמה כדין ברשם החברות, ובכך יעסוק מאמר זה להלן.

הפקדת צוואה

אין אדם יודע יום פקודתו ולכן, אף שמייחל האדם לזכות באריכות ימים ואף שאין הוא חפץ לעסוק במותו, יודע הוא שמוטב לו לערוך צוואה שתסדיר את אופן חלוקת נכסיו ורכושו בין יקיריו לאחר לכתו. עריכת צוואה לא רק עתידה לחסוך סכסוכים משפטיים בקרב בני המשפחה, אלא אף מאפשרת לאדם לבטא את רצונו באשר לאופן חלוקת עיזבונו באם אין הוא מעוניין שהחלוקה תתבצע בהתאם לדיני הירושה.

עורך דין תאגידים

פעילות עיסקית ומסחרית היא לא רק כלכלה, היא במידה רבה גם חוקים, חוזים, הסכמים, דו"חות, תביעות ועוד. העולם העסקי בכלל וכמובן שחברות בפרט זקוקות לליווי משפטי הן בזירה המקומית הארצית ולעיתים גם בזירה הבינלאומית. ייעוץ וליווי לתאגידים מסייעים לניהול נכון של החברה ולהתמודדות עם מצבים שונים המתקיימים בחברות ובתאגידים הן בעבודתם התוך-ארגונית והן בהתקשרויות חיצוניות. ננסה להסביר קצת את המושגים של העולם הרחב הזה על מנת להבין את חשיבותו של הליווי הוייעוץ המשפטי המקצועי לתאגיד.

ליטיגציה אזרחית

פירושה של המילה ליטיגציה בעברית היא התדיינות. כאשר משתמשים במילה ליטיגציה בהקשר המשפטי הכוונה היא לייצוג לקוחות בבתי משפט. ליטיגציה אזרחית פירושה ייצוג לקוחות בבתי משפט בתיקים העוסקים במשפט אזרחי על כל תחומיו – דיני חוזים, קניין, נזיקין, משפט מסחרי וכיוצא בזה. קיימת כמובן גם ליטיגציה פלילית שהעוסקים בה מייצגים נאשמים במשפטים פליליים. עורך דין העוסק בליטיגציה מכונה "ליטיגטור". הליטיגציה האזרחית דורשת מיומנות רבה ומומלץ לוודא כי העורך דין אליו פניתם אכן בעל ניסיון בליטיגציה אזרחית. חשוב לדעת כי לא כל עורך דין המתמחה בתחום מסויים אשר יכול לספק ייעוץ משפטי מעולה, הינו גם ליטיגטור שמייצג לקוחות בבתי משפט. עורכי דין רבים אינם מופיעים כלל בבתי משפט אלא רק עוסקים בייעוץ משפטי.  מאחר שלא כל עורך דין עוסק בייצוג בבתי משפט, כאשר אנחנו זקוקים לעורך דין על מנת שייצג אותנו בבית משפט יש לפנות לעורך דין שליטיגציה אזרחית היא עיקר התמחותו. 

בוררות בחוזים

בוררות היא דרך ליישוב סכסוכים שלא דרך בתי המשפט. בפנייה לבוררות שני הצדדים לסכסוך מחליטים בהסכמה לפנות לגורם שלישי ואובייקטיבי, לפרוס בפניו את טענותיהם ולמסור לו את ההכרעה בסכסוך, כאשר אין לבורר מחוייבות לפסוק על פי הדין והכללים של המשפט הישראלי. חשוב גם לציין כי אפשרויות הערעור על החלטות בורר מצומצמות יותר מאשר לגבי פסק דין של בית משפט. פעמים רבות צדדים לחוזה עסקי שהסתכסכו על רקע החוזה מחליטים לפנות לבורר בכדי ליישב את הסכסוך ביניהם. כל החלטה על פנייה לבוררות מהווה בעצם מעין הסכם בין הצדדים לגבי זהות הבורר והדין על פיו הוא יפסוק, הן מבחינת הפרוצדורות והן מבחינת הדין המהותי. ההסכמה על פנייה לבוררות יכולה להיעשות לאחר שפרץ הסכסוך או מראש בסעיף בוררות בחוזה ההתקשרות.

חוזים מקפחים

חוזה מקפח הוא חוזה שיש בו הגנה על אינטרס (כלכלי או אחר) של צד בחוזה (בדרך כלל הצד החזק) מעבר לנתפס כראוי בסוג כזה של התקשרות. במילים אחרות, כאשר חותמים על חוזה מול ספק שירותים כלשהו (לדגומא מפעיל סלולארי או טלוויזיה רב ערוצית) והחוזה מנוסח כולו או חלקו בצורה המיטיבה עם הספק בצורה חריגה ואינו שומר על האינטרסים של הלקוח ואף מונע ממנו לממש את זכויותיו, הוא יכול להיחשב חוזה מקפח או בעל תנאים מקפחים. במידה ונחתם חוזה בו קיים תנאי מקפח, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לתקן את תנאי החוזה כך שלא יקפחו עוד את הלקוח. בכל מקרה בו לאחר חתימת חוזה מול ספק אנחנו חשים כי החוזה מקפח את האינטרסים שלנו ומגן בצורה לא ראויה על הספק, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בדיני חוזים, אשר יוכל לבחון את הנושא ובמידת הצורך לסייע בהגשת תביעה.

איך מגישים תביעה

הגשת תביעה היא פרוצדורה משפטית שבכדי לבצעה כראוי יש צורך בהכרות עם החוק, התקנות והפסיקה בהם קבועים הכללים לגבי אופן הגשת תביעה. כאשר אתם מעוניינים להגיש תביעה נגד אדם או חברה או אפילו המדינה, מומלץ קודם לכן להיוועץ עם עורך דין. עורך הדין יוכל לבחון את עובדות המקרה בגינו אתם מעוניינים לתבוע ולהעריך האם קיימת עילת תביעה. חשוב לציין שיש הליכים שניתן ואף מומלץ לנקוט בטרם הגשת תביעה, דוגמת שליחת מכתבה התראה לקראת הגשת תביעה. על כן, בטרם הגשת התביעה יש לוודא כי מוצו כל דרכי הפעולה האחרות. במידה והחלטתם על הגשת תביעה, יש לנסח כתב תביעה ולהגישו לבית המשפט בעל הסמכות לדון בתביעה.

Pages

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.