• עברית
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Deutsch

עילות לביטול חוזה

העיקרון המנחה בדיני חוזים במערכת המשפט הישראלית הינו כי "חוזים יש לקיים". עיקרון זה עוסק בחשיבות כיבוד החוזים ואכיפתם, באופן לפיו ההמנעות מכיבוד החוזה באמצעות ביטולו הינה החריג ולא הכלל. כך קובע גם בית המשפט העליון: חוזה יש לקיים, ולא רק לשלם פיצוי בגין הפרתו, כי בכך מעודדים בני אדם לקיים הבטחותיהם. קיום הבטחות עומד ביסוד חיינו, כחברה וכעם (ד"נ 20/82 אדרס נ' הרלו אנד ג'ונס). 
יחד עם זאת, החוק והפסיקה בישראל מכירים בכך כי לעיתים ביטול החוזה הינו בלתי נמנע. בהתאם לכך, קובע החוק שתי סיבות עיקריות לביטול חוזה: ביטול חוזה עקב פגם בכריתתו – אשר מתייחס לליקוי שאירע לפני חתימת ההסכם ובעת המו"מ ליצירתו, וביטול חוזה עקב הפרתו – אשר מתייחס לליקוי שאירע לאחר חתימת ההסכם.  

ביטול חוזה עקב פגם בכריתתו
פרק ב' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, עוסק בשורה של פגמים שנפלו בעת כריתת ההסכם. פרק זה עוסק במצבים בהם לכאורה נראה כי נכרת חוזה תקף, מרצונם החופשי של הצדדים ומתוך הבנה מלאה של מהותו. ברם, בפועל, המדובר בחוזה אשר כבר במהלך המו"מ לכריתתו נפלו בו פגמים שונים, אשר פוגעים ברצון חופשי ובהבנה של אחד או יותר מהצדדים להסכם, ועל כן מצדיקים את ביטולו. 

פגמים אלו הינם הם: 
1. טעות - התקשרות בהסכם עקב טעות אשר לו הצד שטעה היה יודע עליה, הוא לא היה חותם על ההסכם. כלומר, אין המדובר בכל טעות שהיא, אלא בטעות יסודית, שאלמלא קיומה, הצד שטעה לא היה מתקשר בהסכם (דנ"א 2568/97 זהבה כנען נ' ממשלת ארצות-הברית).
2. הטעיה - התקשרות בהסכם עקב טעות שהינה תוצאת הטעיה שנעשתה על ידי הצד השני להסכם, לרבות בדבר אי-גילוי עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות, היה על הצד השני לגלותן. "טעות" לגבי עילת הטעות ועילת ההטעיה, חלה הן לגבי עובדה והן לגבי החוק, להוציא טעות בכדאיות העסקה. טעות סופר וכד' איננה נחשבת לטעות שמתירה את ביטול ההסכם, כי אם את תיקונו בלבד.
3. כפיה -  התקשרות בהסכם עקב כפיה שכפה עליו הצד השני, בכוח או באיום. אזהרה בתום לב על הפעלתה של זכות אינה בגדר איום לענין עילה זו.
4. עושק -  התקשרות בהסכם עקב ניצול שניצל הצד השני את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית, או חוסר נסיונו, וכאשר תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל.

במידה וההסכם ניתן להפרדה לחלקים, ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו – ניתן לבטל את אותו חלק בלבד. יחד עם זאת, אם הצד שרשאי לבטל את ההסכם לא היה מתקשר בו בכלל אלמלא העילה, אזי באפשרותו לבטל גם את כולו. בכל מקרה, משבוטל ההסכם, חייב כל צד להשיב לצד השני את מה שקיבל על פי החוזה, ואם הדבר בלתי אפשרי/סביר - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל. כל זאת מבלי לגרוע מזכות הצד שביטל לתבוע גם סעדים אחרים. 

ביטול חוזה עקב הפרתו
סעיף 7 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, קובע כי במקרה של הפרה יסודית של הסכם, הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם, ואילו במקרה של הפרה לא יסודית – הוא זכאי לבטלו לאחר שנתן למפר ארכה סבירה לתקן את ההפרה, והמפר לא עשה כן. גם כאשר מדובר בהפרה, ניתן לבטל את ההסכם באופן חלקי או מלא, ועל הצדדים להשיב זה לזה את מה שקיבלו מהם על פי ההסכם, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 8 ו-9 לחוק התרופות.
ביטול הסכם הינו נושא מורכב ועתיר השלכות, ועל כן מומלץ מאד להיעזר לשם כך בעו"ד שהינו בקי ומנוסה בנושא זה.  

אלי שמעוני, משרד עורכי דין עוסק במשפט אזרחי-מסחרי, חוזים ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

 

חוזים מקפחים - בית המשפט קבע רשימה לא סגורה של תנאים בחוזים שיחשבו מקפחים ובעקבות כך יבוטלו.
בוררות בחוזים - חשיבותה של תניית בוררות ותחולתה בדיני החוזים.
עורך דין חוזים - תפקידו המכריע של עורך הדין בניסוח ובדיקה של הסכמים.
הפרת חוזה - מה ההבדל בין הפרה יסודית להפרה רגילה, ומהם הסעדים שהחוק מאפשר בעת הפרת חוזה.
ביטול חוזה - מתי ניתן לבטל חוזה ובאילו עילות (הפרה, הטעייה, טעות ועוד..).
ביטול הסכם - הסכמים יש לקיים, הנה כמה דוגמאות מתי לעיתים לא ניתן לקיים את ההסכם ויש לבטלו.

שתפו את המאמר

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

מי אנחנו

משרד עו"ד אלי שמעוני מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובתחום הקניין הרוחני. המשרד עוסק בליווי וייצוג משפטי של עסקאות וחוזים. בנוסף משרדנו עוסק במתן ייעוץ וניהול תיקי קניין רוחני כגון: רישום סימני מסחר, רישום פטנטים, הגנה על זכויות יוצרים ומדגמים, ליווי עסקים בעלי זכויות קניין רוחני וייצוגם המשפטי.

צור קשר