• עברית
  • English
  • Français
  • Español
  • Português
  • Deutsch

הסכם הלוואה

הלוואות הן חלק בלתי נפרד מהחיים המסחריים וכמעט כל אדם יזדקק במהלך חייו להלוואה, כאשר ניתן לקחת הלוואה למטרות שונות החל מרכישת דירה, דרך מימון טיפולים רפואיים ועד כיסוי חובות. הלוואות ניתנות לרוב על ידי בנקים או על ידי גופים חוץ-בנקאיים שזהו עיסוקם. בנוסף, אנשים רבים לווים כספים מבני משפחתם וממכרים. בכל הנוגע להלוואות מבנקים ומגופים חוץ-בנקאיים קיימת הסדרה חוקית של הסכמי הלוואה ומה עליהם לכלול. מומלץ ליישם כללים אלו גם כאשר ההלוואה נלקחת מבני משפחה או מכרים, זאת בכדי למנוע מצבים של חוסר בהירות באשר לציפיות הצדדים בנוגע להלוואה.

המסגרת החוקית
הכללים לגבי הסכם הלוואה בנקאית קבועים בכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992. הכללים בנוגע להסכם הלוואה חוץ בנקאית מוסדרים בחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. כללים אלו נועדו להגן על לוקח ההלוואה ולוודא שיש בידו את כל המידע הדרוש לו בנוגע להלוואה אותה הוא לוקח. אומנם הכללים אינם זהים לגמרי, אך העקרונות הבסיסיים דומים וכמו שציינו מומלץ ליישמם גם בסוגי הלוואות שהחוק אינו חל לגביהם.

מה צריך לכלול הסכם הלוואה
הסכם הלוואה חייב להיערך בכתב ואין להסתפק בהסכם בעל פה. ישנם מספר פרטים שהסכם הלוואה חייב לכלול. פרטים אלו, המוגדרים בחוק ובכללים, מבטיחים שתנאי ההלוואה יהיו ברורים ונהירים ללוקח ההלוואה. הסכם הלוואה חייב לציין במפורש מהו סכום ההלוואה ובמידה וההלוואה ניתנת במספר מועדים, מה הסכום שהתקבל בפועל. על הסכם ההלוואה גם לפרט מה יהיה הסכום הסופי שישלם הלווה – כלומר מהי עלותה בפועל של ההלוואה לאחר חישוב הריביות. בנוסף, ההסכם חייב לכלול גם פרטים לגבי הריבית בה ניתנת ההלוואה. ההסכם צריך לפרט מהו שיעור הריבית השנתי, ויש לוודא ששיעור זה אינו עולה על השיעור המותר בחוק. אם מדובר בריבית משתנה יש לציין מהם העקרונות על פיהם תשתנה הריבית ובאילו מועדים. עוד יש לציין מהי ריבית הפיגורים (ריבית המתווספת לריבית על ההלוואה במקרה של איחור בתשלומים) ולוודא שהיא אינה עולה על השיעור המותר בחוק. ההסכם צריך להתייחס גם לתקופת ההלוואה ולמועדי התשלומים של פירעון ההלוואה. כמו כן, על ההסכם לקבוע מהן הפעולות שמותר למלווה לנקוט בשל אי תשלום במועד. חובה שבהסכם תהיה התייחסות לאפשרות של המלווה לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואה וחשוב לוודא שתנאים אלה עומדים במגבלות הקבועות בחוק. כדאי, בטרם חתימה על הסכם הלוואה, להתייעץ עם עורך דין שיוודא שאכן כל דרישות החוק מתקיימות ושהחוזה הוגן וברור.

הסכם הלוואה שאינו עומד בדרישות החוק
במידה ולקחתם הלוואה וההסכם אינו עומד בדרישות החוק, הוא נעשה בעל פה או חסרים חלק מן הפרטים או ששיעורי הריבית גבוהים מהמותר, מומלץ להסתייע בעורך דין על מנת לממש את זכותכם לפנות לבית המשפט בבקשה שיכריז על ההסכם כבטל או שיבטל או ישנה את הסעיפים הבעייתיים בהסכם כך שיעמדו בדרישות החוק.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין עוסק בעריכת הסכמי הלוואה וייצוג משפטי ללווים ומלווים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע. 
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

 

תביעות נגד בנקים - עד כמה האזרח הקטן יכול להתמודד עם גופים גדולים כמו בנקים?
הסכם השקעה - השלבים המהותיים בבניית הסכם השקעה נכון ויציב.
תביעה נגד בנק לאומי - החבות המוגברת שיש לבנקים אל מול לקוחותיהם.

שתפו את המאמר

צור קשר

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

מי אנחנו

משרד עו"ד אלי שמעוני מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי ובתחום הקניין הרוחני. המשרד עוסק בליווי וייצוג משפטי של עסקאות וחוזים. בנוסף משרדנו עוסק במתן ייעוץ וניהול תיקי קניין רוחני כגון: רישום סימני מסחר, רישום פטנטים, הגנה על זכויות יוצרים ומדגמים, ליווי עסקים בעלי זכויות קניין רוחני וייצוגם המשפטי.

צור קשר